Was uns begeistert

Co nás inspiruje

Es ist die Einzigartigkeit der Tamburizza-Klänge, die unsere Sehnsucht nach Sonne und Meer nährt und zugleich dem Publikum den Adria-Flair vermittelt.

ADRIA ist der längste aktive Tamburizza-Verein Wiens, der die südslawische Musiktradition mit großem Enthusiasmus weiter pflegt. Die Musiker spielen auf historischen Original-Instrumenten des Farkaš-Systems aus den Jahren 1911 - 1935.

Bude to asi jedinečnost zvuku tambur, jež živí naši touhu po slunci a moři. Zároveň pak posluchače duchem přenáší do jadranského prostředí.

ADRIA je nejdéle aktivně působící tamburášský spolek ve Vídni, který s velkým nadšením pokračuje v pěstování jihoslovanské hudební tradice. Muzikanti hrají na historické originální nástroje systému Farkaš z let 1911 - 1935.


Proben des Ensembles am Dienstag um 17:00 Uhr nach Vereinbarung.

Zkoušky ansámblu jsou v úterý v 17:00 hodin v domluvených termínech.


Für die Erweiterung unseres Ensembles suchen wir zurzeit begeisterte Saiteninstrumenten-Spieler, die Interesse an romantischen Tamburizza-Klängen hätten oder würden gerne neue Musik-Ufer entdecken wollen.

Pro rozšíření našeho souboru hledáme v současné době  nadšené hráče strunných nástrojů, kteří mají zájem o romantický zvuk tambur nebo by rádi objevovali nové hudební břehy.